990-91378-023

Installasjonsprosedyre

MERK: Illustrasjonene i denne håndboken viser installasjon i et tomt batterikabinett. Batteribrytersettet kan også installeres i et jordet metallskap.

Et tomt batterikabinett og UPSen

To tomme batterikabinetter og UPSen

MERK: Avstanden mellom batteribanken og UPSen må ikke være mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
  1. Monter batteribrytersettet. Følg en av disse fremgangsmåtene:
  2. Kople til signalkablene. Følg en av disse fremgangsmåtene:
  3. Kople til strømkablene. Følg en av disse fremgangsmåtene:
QR code for this page

Var dette til hjelp?