990-91378-022

De signaalkabels aansluiten op de Galaxy VL UPS

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
OPMERKING: Aanbevolen doorsnede voor de signaalkabel is 0,5 mm2.
 1. Installeer de batterijtemperatuursensor(en) 0M-1160 die bij de UPS worden geleverd.
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor brand
  Plaats de temperatuursensor zoals beschreven om correcte temperatuurmetingen te garanderen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

 2. Leid de kabels van de batterijtemperatuursensor door de boven- of onderkant van de lege batterijbehuizing(en) naar de UPS en verbind ze zoals aangegeven.
  OPMERKING: Er worden twee temperatuursensors bij de UPS geleverd.
  OPMERKING: De kabels van de temperatuursensor worden beschouwd als Class 2/SELV. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits.
 3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.

  Vooraanzicht van de batterijschakelaar

 4. Leid de signaalkabels door de boven- of onderkant van de lege batterijbehuizing naar de batterijschakelaar.
 5. De signaalkabels aansluiten:
  1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar.
  2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.

  Vooraanzicht van de batterijschakelaar

 6. Verbind de signaalkabels in de UPS zoals aangegeven.
 7. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
QR code for this page

Was dit nuttig?