990-91460A-022

Installeer de behuizing voor invoer aan de onderkant met de Galaxy VL UPS

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Verwijder het linkerzijpaneel van de UPS.
 2. Verwijder de beugels (A) en (B) van de behuizing voor invoer aan de onderkant. Installeer de beugels (A) aan de achterzijde van de behuizing voor invoer aan de onderkant. Bewaar de beugel (B) voor bovenverbinding met de UPS.

  Vooraanzicht van de behuizing voor invoer aan de onderkant

  Achteraanzicht van de behuizing voor invoer aan de onderkant

 3. Schuif de behuizing voor invoer aan de onderkant naar haar definitieve positie. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig. Bij systemen zonder seismische verankering moet de achterste transportbeugel weer op de behuizing voor invoer aan de onderkant worden gemonteerd en aan de vloer worden bevestigd.

  Achteraanzicht met seismische verankering

  Achteraanzicht zonder seismische verankering

 4. Draai de voorste en achterste stelpoten op de behuizing voor invoer aan de onderkant omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren of de behuizing voor invoer aan de onderkant rechtstaat.
  LET OP
  Risico op beschadiging van apparatuur
  Verplaats de behuizing niet, nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 5. Tref voorbereidingen voor stroomkabels en signaaldraden:
  1. Verwijder de middelste voorplaat, de onderste voorplaat en de driehoekige dekplaten van de behuizing voor invoer aan de onderkant.
  2. Verwijder de wartelplaten voor de signaaldraden en de wartelplaten voor de stroomkabels.
  3. Verwijder de twee zwenkwieltjes van de wartelplaat voor stroomkabels.
  4. Boor/stans gaten voor kabels of kabelgeleidingen/kabelgoten in de wartelplaten. Installeer kabelgeleidingen/kabelgoten (niet meegeleverd), indien van toepassing.
  5. Plaats de wartelplaten terug. Houd de driehoekige dekplaten, de onderste voorplaat en de middelste voorplaat gereed voor de definitieve installatie.
 6. Schuif de UPS in zijn positie naast de behuizing voor invoer aan de onderkant. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig.
 7. Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel, totdat ze contact maken met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren of de UPS rechtstaat.
  LET OP
  Risico op beschadiging van apparatuur
  Verplaats de behuizing niet, nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 8. Verbind de behuizing voor invoer aan de onderkant en de UPS zoals afgebeeld aan de voorzijde met elkaar door middel van schroeven en installeer de bovenste beugel. De bovenste beugel was al in een eerder stadium van de bovenkant van de behuizing voor invoer aan de onderkant verwijderd.
 9. Verwijder de twee speciale schroeven van de UPS.

  Vooraanzicht van de UPS

 10. Installeer de twee speciale schroeven aan de achterkant voor onderlinge verbinding tussen de behuizing voor invoer aan de onderkant en de UPS, zoals afgebeeld.

  Vooraanzicht van de behuizing voor invoer aan de onderkant en de UPS

 11. Leg de signaaldraden door de behuizing voor invoer aan de onderkant en de UPS in. Leg de kabels zoals afgebeeld om de Class 2/SELV-kabels van de non-Class 2/non-SELV-kabels te scheiden. De kabels worden in de kabelgoot in de UPS gescheiden door een verdeler.
 12. Leg de ingangskabels, de bypasskabels en de PE-kabels/geleider voor apparatuuraarding (EGC) omhoog door de rechterhelft van de behuizing voor invoer aan de onderkant en de UPS in, zoals afgebeeld.
 13. Leg de batterijkabels, de nulleiders en de uitgangskabels omhoog door de linkerhelft van de behuizing voor invoer aan de onderkant en de UPS in, zoals afgebeeld.
 14. Installeer de driehoekige dekplaten, de onderste voorplaat en de middelste voorplaat op de behuizing voor invoer aan de onderkant.
 15. Voor seismische verankering: Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS en de behuizing voor invoer aan de onderkant en monteer de voorste seismische beugels op de vloer. Gebruik hardware die geschikt is voor het type vloer; de diameter van het gat in de voorste seismische beugel is ø14 mm. De minimumvereiste is M12-hardware met sterktekwaliteit 8,8.

  Vooraanzicht van de UPS

 16. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de stroomkabels te verbinden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?