990-91375C-004

Klargør batteriafbryderboksen til kabler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladerne er monteret, og skær ikke huller i nærheden af UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern forskruningspladerne:
  • For GVBBB630EL-1CB: Fjern de nederste forskruningsplader.
  • For GVBBB630EL-2CB: Fjern de øverste og nederste forskruningsplader eller kun de nederste forskruningsplader.
  • For GVBBB630EL-3CB: Fjern de øverste og nederste forskruningsplader.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

 2. Bor eller stans huller til strømkabler (A) og signalkabler (B) eller kabelgennemføringer i forskruningsplader, installer kabelgennemføringer (hvis relevant), og sæt forskruningspladerne på igen.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?