990-91375C-032

เตรียมตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับสายเคเบิล

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือวงแหวนยางพร้อมเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะที่ใกล้กับ UPS มาก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. ถอดเพลตแกลนด์ออก
  • สำหรับ GVBBB630EL-1CB: ถอดเพลตแกลนด์ด้านล่าง
  • สำหรับ GVBBB630EL-2CB: ถอดแผ่นแกลนด์ด้านบนและด้านล่าง หรือเฉพาะแผ่นแกลนด์ด้านล่าง
  • สำหรับ GVBBB630EL-3CB: ถอดเพลตแกลนด์ด้านบนและด้านล่าง

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB and GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB and GVBBB630EL-3CB

 2. เจาะหรือกดให้เป็นรูสำหรับสายไฟ (A) และสายเคเบิลสัญญาณ (B) หรือวงแหวนในเพลตแกลนด์ ติดตั้งวงแหวน (หากมีให้ใช้งาน) และติดตั้งเพลตแกลนด์อีกครั้ง
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใดๆ ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB และ GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB และ GVBBB630EL-3CB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?