990-91375C-031

Förbered batteribrytarlådan för kablar

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål för kablar eller hylsor med genomföringsplattorna installerade, och borra eller stansa inte hål i närheten av UPS:en.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort genomföringsplattorna:
  • För GVBBB630EL-1CB: Ta bort genomföringsplattorna i botten.
  • För GVBBB630EL-2CB: Ta bort genomföringsplattorna i toppen och botten eller endast genomföringsplattorna i botten.
  • För GVBBB630EL-3CB: Ta bort genomföringsplattorna i toppen och botten.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB

 2. Borra eller stansa hål för kraftkablarna (A) och signalkablarna (B) eller hylsorna i genomföringsplattorna, montera hylsorna (i förekommande fall) och sätt tillbaka genomföringsplattorna.
  FARA
  risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?