990-5914B-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Batteribryterskap – spesifikasjoner

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Bryterklassifisering 20–80 kW 100–200 kW
Batteribryter LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Maksimum konfigurasjon 4 timers batterikjøretid 200 kW 1 timers batterikjøretid
100–150 kW: 4 timers batterikjøretid
Batteritype Bly-syre, VRLA, Li-ion Bly-syre, VRLA, Li-ion
Maksimal kortslutningsgrad (kA) 35 35
Minimal kortslutningsstrøm for å utløse kretsbryter (A) 1250 1500

Utløserinnstillinger

Utløserinnstillinger for 20–80 kW batteribryterskap

Utløserinnstillinger for 100–200 kW batteribryterskap

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All ledningstrekking må stemme overens med alle gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364–5–52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Installasjonsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

Kopper 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batteri-PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 70 Ikke relevant 2 x 120 Ikke relevant
Batteri-PE (mm2) 35 Ikke relevant 120 Ikke relevant

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Batteribryterskap – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm* Bredde mm Dybde mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Batteribryterskap – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
Ytelse IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Merking CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspenningskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forurensningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?