990-5914B-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับ Galaxy VS UPS เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัดเบรกเกอร์ 20-80 kW 100-200 kW
เบรกเกอร์แบตเตอรี่ LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
การกำหนดลักษณะสูงสุด เวลาทำงาน 4 ชั่วโมง 200 kW: เวลาทำงาน 1 ชั่วโมง
100-150 kW: เวลาทำงาน 4 ชั่วโมง
ประเภทแบตเตอรี่ กรดตะกั่ว, VRLA, Li-ion กรดตะกั่ว, VRLA, Li-ion
อัตราการลัดวงจรสูงสุด (kA) 35 35
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่ำสุดถึงเบรกเกอร์ทริป (A) 1250 1500

การตั้งค่าการตัดไฟ

การตั้งค่าการตัดไฟสำหรับตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

การตั้งค่าการตัดไฟสำหรับตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW

พิกัด UPS 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะมีให้โดยส่วนอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364–5–52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

  • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

  • วิธีการติดตั้ง C

หากอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นตามค่าตัวประกอบการปรับแก้ของ IEC

ทองแดง 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) 50 70 2 x 70 2 x 120
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) 25 35 70 120
อลูมิเนียม 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) 70 NA 2 x 120 NA
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) 35 NA 120 NA

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม.* กว้าง มม. ลึก มม.
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

น้ำหนักและขนาดตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า น้ำหนัก กก. ความสูง มม. ความกว้าง มม. ความลึก มม.
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-3000 ม.  
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ IEC 62040-3: 2011-03 ฉบับที่ 2 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
สภาพแวดล้อม IEC 62040-4: 2013-04 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 4: ผลทางด้านสภาพแวดล้อม – ข้อกำหนดและการรายงาน
การทำเครื่องหมาย CE
ระบบสายดิน TN-C, TN-S, TT
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน OVCIII
คลาสป้องกัน I
ระดับมลพิษ 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?