990-5913E-031

Slutinstallation

  1. Montera de medföljande skyddsplåtarna på framsidan, baksidan och sidorna på det klassiska batteriskåpet.
    OBS: Ta endast bort skyddsplåtarna när du följer proceduren för att ta det klassiska batteriskåpet ur drift eller flytta det. Se Ta det klassiska batteriskåpet ur drift eller flytta det till en ny plats för detaljer.
  2. Stäng dörrarna. På GVSCBC10A2 och GVSCBC10B2, installera två skruvar för att stänga vänster dörr.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?