990-91216D-004

Klargør til kabler

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern de nederste forskruningsplader.
 2. Bor eller udskær huller til strømkabler og signalkabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladerne. UPS-indgang (A), indgang (B), last (C), UPS-udgang (D).
 3. Installer kabelgennemføringer (hvis relevant), og monter forskruningspladerne igen.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?