990-91216D-004

Specifikationer

BEMÆRK: Maksimal kortslutningsklassificering: 10 kA RMS symmetrisk.

Til et 1+1 parallelsystem for redundans kan det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel forsyne en last på op til 120 kW/kVA så længe den neutrale strøm (250 A) ikke overstiges:

 • ved 380 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 95 kVA.

 • ved 400 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 100 kVA.

Til et 2+0 parallelsystem for kapacitet kan det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel forsyne en last på op til 240 kW/kVA så længe den neutrale strøm (500 A) ikke overstiges:

 • ved 380 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 190 kVA.

 • ved 400 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 200 kVA.

Anbefalede kabelstørrelser for Galaxy VS

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
 • Den maksimalt tilladte størrelse for indgangskabler og lastkabler er 35 mm2 og den maksimalt tilladte størrelse for UPS-indgangskabler og UPS-udgangskabler er 16 mm2 for GVSBPAR10K30H.
 • Den maksimalt tilladte størrelse for indgangskabler og lastkabler er 70 mm2 og den maksimalt tilladte størrelse for UPS-indgangskabler og UPS-udgangskabler er 25 mm2 for GVSBPAR40K50H.
 • Den maksimalt tilladte størrelse for indgangskabler og lastkabler er 185 mm2 og den maksimalt tilladte størrelse for UPS-indgangskabler og UPS-udgangskabler er 50 mm2 for GVSBPAR60K120H.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

 • 90 °C strømledere

 • Omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

 • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer. Aluminiumskabler anbefales ikke ved omgivelsestemperaturer på over 30 °C.

BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der ikke forventes nogen eller kun lave harmoniske strømme, kan nullederen dimensioneres som faselederen.

Kobber

Kommerciel reference

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Indgangsfaser (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Indgangs-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Indgang N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS-indgang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS-udgang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Last (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Last PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Last N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50

2 x 70

35

50

Kobber

Kommerciel reference

GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Indgangsfaser (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Indgangs-PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Indgang N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS-indgang (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS-udgang (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Last (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Last PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Last N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Kommerciel reference

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Indgangsfaser (mm2)

6 25 IR 6 6 IR

70

IR

25

IR

Indgangs-PE (mm2)

6 16 IR 6 6 IR

35

IR

16

IR

Indgang N (mm2)

2 x 16 2 x 16 IR 6 16 IR

2 x 70

IR

50

IR

UPS-indgang (mm2)

6 6 IR 6 6 IR

25

IR

25

IR

UPS-udgang (mm2)

6 6 IR 6 6 IR

16

IR

16

IR

UPS PE (mm2)

6 6 IR 6 6 IR

16

IR

16

IR

UPS N (mm2)

6 16 IR 6 16 IR

2 x 16

IR

2 x 16

IR

Last (mm2)

6 16 IR 6 6 IR

70

IR

16

IR

Last PE (mm2)

6 16 IR 6 6 IR

35

IR

16

IR

Last N (mm2)

16 2 x 16 IR 6 2 x 16 IR

2 x 70

IR

50

IR

Aluminium

Kommerciel reference

GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Indgangsfaser (mm2)

150

185

2 x 120 

IR

50

70

95

IR

Indgangs-PE (mm2)

95

95

150

IR

25

70

50

IR

Indgang N (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

IR

70

150

185

IR

UPS-indgang (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

IR

50

2 x 35

2 x 50

IR

UPS-udgang (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

IR

50

2 x 35

2 x 35

IR

UPS PE (mm2)

25

35

50

IR

25

35

50

IR

UPS N (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

IR

2 x 35

3 x 35

3 x 50

IR

Last (mm2)

120

185

2 x 120

IR

50

70

95

IR

Last PE (mm2)

70

95

120

IR

25

35

50

IR

Last N (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

IR

70

150

185

IR

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret/UPS'en for Galaxy VS

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.

Indgang

Kommerciel reference

GVSBPAR10K30H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Afbrydertype

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 300 (fast) 500 (fast)

Indgang

Kommerciel reference

GVSBPAR40K50H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Afbrydertype

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (fast) 5-10 x In 640 (fast) 800 (fast)

Indgang

Kommerciel reference

GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Afbrydertype

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (fast) 5-10 x In

Anbefalede kabelstørrelser til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
 • Den maksimalt tilladte størrelse for indgangskabler/bypasskabler og lastkabler er 70 mm2, og den maksimalt tilladte størrelse for UPS-indgangskabler/UPS-bypasskabler og UPS-udgangskabler er 25 mm2 for GVSBPAR40K50H.
 • Den maksimalt tilladte størrelse for indgangskabler/bypasskabler og lastkabler er 185 mm2, og den maksimalt tilladte størrelse for UPS-indgangskabler/UPS-bypasskabler og UPS-udgangskablerer 50 mm2 for GVSBPAR60K120H.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

 • 90 °C strømledere

 • Omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

 • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer. Aluminiumskabler anbefales ikke ved omgivelsestemperaturer på over 30 °C.

BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der ikke forventes nogen eller kun lave harmoniske strømme, kan nullederen dimensioneres som faselederen.

Easy UPS 3S - 3:1 UPS-system

Kommerciel reference GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
System med en forsyningskilde Indgangsfaser (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Indgang N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Indgangs-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

System med to forsyningskilder Bypass-faser (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Last (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Last N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Last PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

UPS-indgang (mm2)

/UPS bypass (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-udgang (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S - 3:3 UPS-system

Kommerciel reference GVSBPAR40K50H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
System med en forsyningskilde Indgangsfaser (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Indgang N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Indgangs-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

System med to forsyningskilder Bypass-faser (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Bypass N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Bypass-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Last (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Last N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Last PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

UPS-indgang (mm2)

/UPS bypass (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-udgang (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M - 3:3 UPS-system

Kommerciel reference GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
System med en forsyningskilde Indgangsfaser (mm2)

95

120

35

50

Indgang N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Indgangs-PE (mm2)

50

70

16

25

System med to forsyningskilder Bypass-faser (mm2)

95

120

35

50

Bypass N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Bypass-PE (mm2)

50

70

16

25

Last (mm2)

95

120

25

50

Last N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Last PE (mm2)

50

70

16

25

UPS-indgang (mm2)

/UPS bypass (mm2)

35

50

35

50

UPS-udgang (mm2)

25

50

25

50

UPS N (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE (mm2)

16

25

16

25

Anbefalet beskyttelse før indgangen til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

Easy UPS 3S - 3:1 UPS-system

Indgang /Bypass (kun til systemer med to forsyningskilder)

Kommerciel reference GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Afbrydertype

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Fast

160

Fast

Fast

Fast

160

250

400

Fast/100

160

Ir (A)

Fast/100

144

Fast

Fast/80

Fast/100

144

200

280

Fast/100

144

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

5~10*In

Io = 1,5~10

Fast

Fast

Easy UPS 3S - 3:3 UPS-system

Indgang

Kommerciel reference GVSBPAR40K50H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Afbrydertype

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fast

Fast

Fast/80

125

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Ir (A)

Fast

Fast

Fast/80

125

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Bypass (Kun til systemer med to forsyningskilder)

Kommerciel reference GVSBPAR40K50H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Afbrydertype

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fast

Fast

Fast/80

100

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Ir (A)

Fast

Fast

Fast/80

100

144

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Easy UPS 3M - 3:3 UPS-system

Indgang /Bypass (kun til systemer med to forsyningskilder)

Kommerciel reference GVSBPAR60K120H

Parallelsystemtype

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifikation af parallelsystem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Afbrydertype

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5-10

1,5-10

800 (fast)

1250 (fast)

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm * Bredde i mm Dybde i mm *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
Ydeevne IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 3: Metode til specificering af krav for ydeevne og test
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Mærker CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspændingskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 5-95 %, ikke kondenserende 10-80 %, ikke kondenserende
Højde 0-3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %

Enstregsdiagram

Galaxy VS-enstregsdiagrammer

UIB1 Enhedsindgangsafbryder til UPS 1
UIB2 Enhedsindgangsafbryder til UPS 2
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB1 Enhedsudgangsafbryder til UPS 1
UOB2 Enhedsudgangsafbryder til UPS 2
BB Batteriafbryder

Det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel bruges i systemer med én forsyningskilde til at sætte to UPS-enheder i parallel for enten kapacitet eller redundans.

BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* i UPS-enheden kan ikke bruges i et system med et parallelt vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* skal aflåses i åben position med hængelås.

Galaxy VS --parallelsystem – én forsyningskilde

Easy UPS 3S- og Easy UPS 3M-enstregsdiagrammer

BEMÆRK: Den interne MBB i Easy UPS 3S/3M kan ikke bruges i et system med et parallelt vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne MBB skal aflåses i åben position med hængelås. Brug kun Ext. MBB i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til vedligeholdelsesbypassdrift.
UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
MBB Intern vedligeholdelsesbypassafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Ekstern enhedsindgangsafbryder/ekstern indgangsafbryder til den statiske switch til UPS 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 Ekstern enhedsindgangsafbryder/ekstern indgangsafbryder til den statiske switch til UPS 2
Ext. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
Ext. UOB1 Ekstern enhedsudgangsafbryder til UPS 1
Ext. UOB2 Ekstern enhedsudgangsafbryder til UPS 2
BB Batteriafbryder

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – Parallelsystem – en forsyningskilde

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – Parallelsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?