990-91216D-032

การเตรียมสายเคเบิล

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. ถอดเพลตด้านล่าง
 2. เจาะหรือกดให้เป็นรูสำหรับสายไฟและสายเคเบิลสัญญาณ หรือวงแหวนในเพลต อินพุต UPS (A), อินพุต (B), โหลด (C), เอาต์พุต UPS (D)
 3. ติดตั้งวงแหวน (หากมีให้ใช้งาน) และติดตั้งเพลตอีกครั้ง
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใดๆ ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?