990-91216D-004

Tag det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel ud af drift eller flyt det til en ny placering

 1. Luk UPS'en helt ned – følg instruktionerne i UPS'ens betjeningsvejledning.
 2. Sæt afbryderne på afbrydertavlen til OFF (åben position).
 3. Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
 4. Kontrollér, at alle afbrydere før indgangen på UPS'en står i positionen OFF (åben position).
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Kontrollér, at alle afbrydere før indgangen på UPS'en står i positionen OFF (åben position).
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Åbn fordøren til det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel.
 6. Lockout/Tagout UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 og MBB i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel i positionen OFF (åben).
 7. Fjern skruerne, og åbn den indre dør i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel.
 8. Mål og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgang/bypass-busbar, UPS-indgang/UPS-bypass-busbar, UPS-udgangs-busbar og last-busbar, før du fortsætter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Mål og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgang/bypass-busbar, UPS-indgang/UPS-bypass-busbar, UPS-udgangs-busbar og last-busbar, før du fortsætter.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  GVSBPAR10K30H

  GVSBPAR40K50H

  GVSBPAR60K120H

 9. Frakobl og fjern alle strømkabler fra det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel. Se flere oplysninger i Tilslut strømkablerne på GVSBPAR10K30H, Tilslut strømkablerne på GVSBPAR40K50H til et 3:1 UPS-system, Tilslut strømkablerne på GVSBPAR40K50H til et 3:3 UPS-system, Tilslut strømkablerne på GVSBPAR60K120H til et 3:1 UPS-system, eller Tilslut strømkablerne på GVSBPAR60K120H til et 3:3 UPS-system.
 10. Frakobl, og fjern alle signalkabler fra det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel. Se flere oplysninger i Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS-enheder, eller Slut signalkablerne til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M.
 11. Fjern de fire-skruer fra væggen, og afmonter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel fra væggen.
  FORSIGTIG
  Tung last
  GVSBPAR10K30H vejer 35 kg, GVSBPAR40K50H vejer 86 kg, og GVSBPAR60K120H vejer 110 kg. Brug passende hjælpemidler, når det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel skal løftes.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 12. Luk den indre dør, og fastgør den med skruerne.
 13. Luk og lås det parallelle vedligeholdelsesbypasspanels fordør.
 14. Transport:
  ADVARSEL
  Fare for at VÆLTE UDSTYRET
  Sørg for følgende, når det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel skal transporteres:
  • det personale, der udfører transporten, har de nødvendige færdigheder og har modtaget tilstrækkelig træning
  • Brug passende hjælpemidler til at løfte og transportere produktet.
  • produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (såsom indpakning eller emballage).
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Krav til transport:

  • Monter det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel i vandret position midt på en egnet palle med følgende minimumsmål: 1000 mm x 1200 mm. Pallen skal være stærk nok til at kunne bære vægten af det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel (35-110 kg).

  • Fastgør det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på pallen med passende fastgørelsesmidler, der kan modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.

  • Den originale fragtpalle kan genbruges i kombination med de originale transportbeslag, hvis de er i ubeskadiget stand.

  ADVARSEL
  Uventede udstyrsreaktion
  Løft ikke det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel direkte på rammen med en gaffeltruck/palleløfter, da det kan bøje eller beskadige udstyret.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 15. Gør et af følgende:
  • Tag det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel ud af drift, ELLER
  • Flyt det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til et nyt sted for at installere det.
 16. Kun til installation af det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på et nyt sted: Installer det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel på den nye placering ved at følge installationsvejledningen. Se Installationsprocedure for Galaxy VS eller Installationsprocedure for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M for installationsoversigt. En ny installation og opstart må kun udføres af kvalificeret personale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?