990-91216A-022

De nulleiderjumper verwijderen (optioneel)

OPMERKING: De nulleiderjumper maakt een verankerde verbinding, zodat de nulleider niet wordt losgekoppeld als de 4-polige schakelaars worden geopend. Verwijder de nulleiderjumpers alleen als dat in uw gebied een vereiste is.
  1. Verwijder de nulleiderjumpers (kabel en/of voedingsrail) tussen UOB1 en UOB2. Plaats de schroeven terug op hun plaats.
  2. Verwijder de nulleiderjumpers op de MBB (kabel of voedingsrail).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR code for this page

Was dit nuttig?