990-91216D-032

ถอดจัมเปอร์นิวทรัล

หมายเหตูู: จัมเปอร์นิวทรัลทำให้มีการเชื่อมต่อด้วยสลักของสายนิวทรัล เพื่อไม่ให้สายนิวทรัลถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อเบรกเกอร์แบบ 4 ขั้วเปิดวงจร
หมายเหตูู: ถอดจัมเปอร์นิวทรัลออกในการติดตั้ง Galaxy VS หากเป็นข้อบังคับของท้องถิ่น การนำจัมเปอร์นิวทรัลออกเป็นตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง Galaxy VS
หมายเหตูู: ถอดจัมเปอร์นิวทรัลในการติดตั้ง Easy UPS 3S และในการติดตั้ง Easy UPS 3M เสมอ บังคับให้ถอดจัมเปอร์นิวทรัลสำหรับการติดตั้ง Easy UPS 3S และสำหรับการติดตั้ง Easy UPS 3M
  1. ถอดจัมเปอร์นิวทรัล (เคเบิลและ/หรือบัสบาร์) ระหว่าง UOB1 และ UOB2 ใส่สกรูกลับเข้าที่ในตำแหน่งเดิม
  2. ถอดจัมเปอร์นิวทรัลบน MBB (เคเบิลหรือบัสบาร์)

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?