990-91263A-004

Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden

  1. Skub de modulære batteriskabe på plads. I forbindelse med seismisk forankring skal du sikre dig, at de bageste forankringsbeslag griber ind i de bagerste ankre.
  2. Installer de tre sammenkoblingsbeslag mellem de modulære batteriskabe.
  3. Installer de tre sammenkoblingsskruer mellem de modulære batteriskabe.
  4. Skub mellemrumsdækslet ned mellem de modulære batteriskabe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?