990-91263A-004

Specifikationer for modulært batteriskab

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Maksimalt fire modulære batteriskabe kan tilsluttes til en UPS.

Antal batteriblokke 40
Antal batteristrenge Op til 6
Nominel batterispænding (VDC) 480
Nominel flydespænding (VDC) 545
Maksimal boost-spænding (VDC) 571
Temperaturkompensation Aktiveret
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 384
Maksimal batteristrøm (A) 150
Maksimal kortslutningsklassificering 3,8 kA

Udløsningsindstillinger til batteriafbryder

Afbrydertype JDF36150
Ir (A) 150 (fast)
Im 5-10 Ir

Anbefalede kabelstørrelser til 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

DC+/DC- 35 mm2
DC PE 16 mm2

Anbefalede kabelstørrelser til 200/208/220/480 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

Strømledere til jording af udstyr (PE i denne manual) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

DC+/DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Vægt og mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSMODBC6
– Tom
– Med seks batteristrenge

145
913
1485 521 847
BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg.

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Der skal være en afstand på mindst 150 mm bagud fra enheden.

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -15 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 10-80 %, ikke-kondenserende
Højde 0-3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?