990-91260D-023

Kople til signalkabler

FORSIKTIG
Fare for skade på utstyret
Alle Class 2/SELV signalkabler må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert for 30 VDC. Alle non-Class 2/non-SELV signalkabler må være dobbeltisolert/mantlet og minimum være klassifisert for 600 VAC.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Kople Class 2/SELV-signalkablene fra bygningens EPO til kort 640-4864 terminal J6600 i UPSen i henhold til et av alternativene nedenfor.

  EPO-kretsen ansees å være Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople noen kretser til EPO-terminalblokken med mindre du kan bekrefte at kretsen er Class 2/SELV.

  EPO-konfigurasjoner (640-4864 terminal J6600, 1-9)

  EPO-inngangen støtter 24 VDC.

  MERK: Standardinnstillingen for EPO-aktiveringen er å kople fra vekselretteren.

  Kontakt Schneider Electric hvis du vil at EPO-aktiveringen skal overføre UPSen til tvungen statisk bypassdrift.

 2. Kople Class 2/SELV-signalkablene fra tilleggsproduktene til kort 640-4864 i UPSen. Følg instruksjonene i veiledningene til tilleggsproduktene.
 3. Kople Class 2/SELV-signalkablene til inngangskontaktene og utgangsreléene på kort 640-4864 i UPSen.

  Du må ikke kople noen kretser til inngangskontaktene med mindre du kan bekrefte at kretsen tilhører Class 2/SELV.

  Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA. Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.

  Navn Beskrivelse Plassering
  IN _1 (inngangskontakt 1) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 1-2
  IN _2 (inngangskontakt 2) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 3-4
  IN _3 (inngangskontakt 3) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 5-6
  IN _4 (inngangskontakt 4) Konfigurerbar inngangskontakt 640-4864 terminal J6616, 7-8

  Utgangsreléene støtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 1 A hurtigsikringer.

  Navn Beskrivelse Plassering
  OUT _1 (utgangsrelé 1) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 1-3
  OUT _2 (utgangsrelé 2) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 4-6
  OUT _3 (utgangsrelé 3) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 7-9
  OUT _4 (utgangsrelé 4) Konfigurerbar utgangsrelé 640-4864 terminal J6617, 10-12
 4. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkablene fra tilleggsproduktene til kort 640-4843 i UPSen. Følg instruksjonene i veiledningene til tilleggsproduktene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?