990-91260C-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

  1. Monter bakre forankring(er) på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i den bakre forankringen er ø14 mm.
QR code for this page

Var dette til hjelp?