990-91260D-023

Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene, og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.

Maksimal bryterkonfigurasjon i et enkelt system med tredjeparts svitsjutstyr

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* kan ikke brukes i et system med en ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB), og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* må låses med hengelåsen i åpen posisjon.
 1. Kople signalkabler fra bryterlampene på svitsjutstyret til kort 640-4864 terminal J6618 øverst i UPSen. Ved bruk av ekstern forsyning fjerner du krysskoplingen fra pinne 8 og 9 på J6618.
  MERK: Kretsen til bryterindikatorlampene ansees å tilhøre Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople kretser til bryterindikatorlampens terminaler med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører Class 2/SELV.
 2. Kople signalkabler fra meldekontakter i svitsjutstyret til kort 640-4843 øverst i UPSen.
  Terminalnummer Funksjon Tilkoplinger
  J6601 UOB_RED (redundant meldekontakt i enhetsutgangsbryter ). Kople til redundant meldekontakt i enhetsutgangsbryter UOB.
  J6602 SIB (systemisolasjonsbryter) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i systemisolasjonsbryter (SIB) for parallelt system. SIB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
  J6609 UOB (enhetsutgangsbryter) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i enhetsutgangsbryter UOB.
  SSIB (inngangsbryter for statisk svitsj) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB). SSIB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
  J6614 UIB (enhetsinngangsbryter) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i enhetsinngangsbryter UIB. UIB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
  MBB (vedlikeholdsbypassbryter) Kople til normalt lukket (NC) meldekontakt i vedlikeholdsbypassbryter MBB. MBB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?