990-91260C-023

Installasjonsprosedyre

Enkelt system

Parallellsystem

FORSIKTIG
Fare for velting
Ikke fjern transportbeslagene fra UPSen før den skal festes til gulvet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 1. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 2. Klargjøre for installasjon.
 3. Kople til strømkabler.
 4. Kople til signalkabler.
 5. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
 6. For parallellsystem:
  1. Monter en hengelås på den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i åpen posisjon på alle UPSene i parallellsystemet.
  2. Kople til PBUS-kablene.
 7. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
 8. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 9. Endelig installasjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?