990-91260D-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Zdejmij panel przedni.
 2. Zdejmij główną pokrywę:
  1. Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
  2. Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
 3. Zdemontuj osłonę baterii. Odłącz zaciski baterii od przedniej części modułów baterii.
 4. Zdejmij tylne płyty montażowe i przepusty szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj przepusty szczotkowe.
  • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
 6. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z góry bez przepustów kablowych

  Widok zasilacza UPS z góry z przepustami kablowymi

 7. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez środkową osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
 8. Poprowadź zewnętrzne kable komunikacyjne, łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną osłonę szczotkową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
 9. Zdemontuj lewą płytę montażową z tylnej części zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 10. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
 11. Zdemontuj prawą tylną płytę, aby uzyskać lepszy dostęp.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?