990-5992F-004

Tilbagekoblingsbeskyttelse

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelse ikke er en del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed (løsning til tilbagekoblingsbeskyttelse eller anden enhed, som lever op til kravene i IEC/EN 62040–1) for at forhindre farlig spænding eller energi ved isoleringsenhedens indgangsterminaler. Enheden skal åbne inden for 15 sekunder efter afbrydelse af indgående strømkilder og skal være klassificeret i henhold til specifikationerne.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et it-strømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér, om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

En ekstra ekstern isoleringsenhed skal installeres i UPS-systemet. Der kan f.eks. anvendes en kontaktor. I de viste eksempler består isoleringsenheden af en kontaktor (markeret med MC1 til systemer med én forsyningskilde og med MC1 og MC2 til systemer med to forsyningskilder).

Isoleringsenheden skal opfylde de krav, der er beskrevet i Specifikationer.

BEMÆRK: En strømkilde på 24 V skal genereres fra afbrydertavlens indgangskilde i systemer med én forsyningskilde og fra både afbrydertavlens indgangs- og bypasskilde i systemer med to forsyningskilder.
BEMÆRK: Tilbagekoblingsboksen i diagrammerne er en speciel enhed – kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.

UPS med én forsyningskilde og ekstern isoleringsenhed

UPS med en forsyningskilde og tilbagekoblingsboks

UPS med to forsyningskilder og ekstern isoleringsenhed

UPS med to forsyningskilder og tilbagekoblingsboks

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?