990-5996B-025

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364–5–52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii

Skrzynki wyłączników baterii Połączenie Zasilacz Easy UPS 3M Easy UPS 3L
60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 150 150 150 2x120 2x120
PE (mm²) 95 95 95 120 120
3xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2x120 2x120
PE (mm²) 120 120

Rozmiar kabli według pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu

    Zasilacz Easy UPS 3M Zasilacz Easy UPS 3L*
Liczba szeregów baterii Połączenie 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1 Szereg baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2x70 2x70 2x95 2x120 2x120 2x120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
2 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70 70 70
3 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70 70 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35 35 35
4 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50 50 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25 25 25
QR code for this page

czy było to pomocne?