990-5913C-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Dane techniczne klasycznej szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Szafa bateryjna może być używana jedynie w połączeniu z zasilaczem UPS Galaxy VS lub Galaxy VL.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Do zasilacza UPS Galaxy VS można podłączyć maksymalnie dwie klasyczne szafy bateryjne (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 lub GVSCBC10B2).
UWAGA: Do zasilacza UPS Galaxy VL można podłączyć minimalnie dwie i maksymalnie cztery klasyczne szafy bateryjne (GVSCBC10A2 lub GVSCBC10B2).
Numer katalogowy Typ baterii Liczba bloków bateryjnych
GVSCBC7A* SWL750 48
GVSCBC7B* SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800* lub XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Ustawienia wyzwalacza

Ustawienia wyzwalacza muszą być kontrolowane podczas instalacji. Skonfiguruj ustawienia wyzwalacza zgodnie z poniższą tabelą.

GVSCBC7A

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) ND
Ustawienie Ir 56 72 80 80
Ustawienie Im 250 (stałe)

GVSCBC7B

Moc zasilacza UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) ND
Ustawienie Ir 140 160 160
Ustawienie Im 530 (stałe)

GVSCBC7C

Moc zasilacza UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) ND
Ustawienie Ir 175 200 250 250
Ustawienie Im 625 (stałe)

GVSCBC7D

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)
Ustawienie Ir 56 72 80 80 ND
Ustawienie Im 250 (stałe)

GVSCBC7E

Moc zasilacza UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)
Ustawienie Ir 140 160 200
Ustawienie Im 530 (stałe)

GVSCBC10A2

Moc zasilacza UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) ND
Ustawienie Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Ustawienie Im 625 (stałe)
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Współczynnik mocy

1
Typ wyłącznika NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ustawienie Ir 225 250 225 250 225 250 250
Ustawienie Im 625 (stałe)

GVSCBC10B2

Moc zasilacza UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Typ wyłącznika NSX320S TM-DC (LV438276)
Ustawienie Ir 224 224 256 288 288 320 320
Ustawienie Im 800 (stałe)
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Współczynnik mocy

1
Typ wyłącznika NSX320S TM-DC (LV438276)
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ustawienie Ir 288 320 288 320 288 320 320
Ustawienie Im 800 (stałe)

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 95 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 (52-C2) normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Kable uziemienia ochronnego (PE) mają rozmiar zgodny z tabelą 54.3 normy IEC 60364-4-54, art. 543.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

GVSCBC7A

Moc zasilacza UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

10 16 16 ND
DC PE (mm2) 10 10 10

GVSCBC7B

Moc zasilacza UPS 20-60 kW 80 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 35 ND
DC PE (mm2) 16 16

GVSCBC7C

Moc zasilacza UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 ND
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Moc zasilacza UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Moc zasilacza UPS 20-60 kW 80 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Moc zasilacza UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 ND
DC PE (mm2) 25 35 35
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Współczynnik mocy

1
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2

DC+/DC- (mm2)

70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

Moc zasilacza UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Współczynnik mocy

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
Moc zasilacza UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Współczynnik mocy

1
Liczba klasycznych szaf bateryjnych 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2

DC+/DC- (mm2)

70 95
DC PE (mm2) 35 50

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -15°C do 40°C
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość 0-1000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.
UWAGA: Pomieszczenie powinno być wentylowane, aby zapobiec koncentracji diwodoru generowanego przez szafę bateryjną. Zalecany minimalny przepływ powietrza: 2.41 m3/h.

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej

Numer katalogowy Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

QR code for this page

czy było to pomocne?