990-91375-032

กระบวนการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
วางตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไว้ให้ใกล้กับแผงแบตเตอรี่ให้มากที่สุด เพื่อลดระยะสายเคเบิลสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่มีการปกป้อง ระยะระหว่างแผงแบตเตอรี่และ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง
  2. เตรียมตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับสายเคเบิล
  3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ: ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  4. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
  5. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  6. ขั้นตอนการติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?