990-91375-031

Installationsmetod

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller LJUSBÅGE
Placera batterikretsbrytaren så nära batteribanken som möjligt för att begränsa längden på oskyddad batterikabel. Avståndet mellan batteribanken och UPS får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Montera batteribrytarlådan på väggen.
  2. Förbered batteribrytarlådan för kablar.
  3. Anslut signalkablarna. Gör något av följande:
  4. Anslut kraftkablarna.
  5. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  6. Slutliga installationssteg.
QR code for this page

Var det här till hjälp?