990-91375-025

Procedura montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Umieść skrzynkę wyłącznika baterii jak najbliżej zespołu baterii, aby zmniejszyć długość niechronionego kabla baterii. Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie potrzeby montażu na większą odległość.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
  2. Przygotowanie skrzynki wyłączników baterii do przypięcia kabli.
  3. Podłącz kable sygnałowe. Wykonaj jedną z poniższych procedur:
  4. Podłączenie kabli zasilających.
  5. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  6. Końcowe etapy montażu.
QR code for this page

czy było to pomocne?