990-91375B-025

Procedura montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Umieść skrzynkę wyłącznika baterii jak najbliżej zespołu baterii, aby zmniejszyć długość niechronionego kabla baterii. Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie potrzeby montażu na większą odległość.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Montaż czujnika temperatury baterii nie został opisany w tym podręczniku. Szczegóły można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.
  1. Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
  2. Przygotowanie skrzynki wyłączników baterii do przypięcia kabli.
  3. Podłącz przewody sygnałowe. Wykonaj jedną z poniższych procedur:
  4. Podłączenie kabli zasilających.
  5. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  6. Końcowe etapy montażu.
QR code for this page

czy było to pomocne?