990-91375C-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do systemu UPS, zanim połączysz kable baterii ze skrzynką wyłącznika baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W systemach TT i TN każda pojedyncza szafa w systemie musi być indywidualnie podłączona do ochronnego zacisku uziemienia na panelu dystrybucyjnym, który zasila system.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego
Użyj dostarczonych śrub i nakrętek M10, aby połączyć kable zasilające.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 2. Poprowadź kable PE z zasilacza UPS do skrzynki wyłączników baterii według ilustracji i je podłącz.

  GVBBB630EL-1CB — dolne wejście kabla

  GVBBB630EL-2CB — górne i dolne wejście kabla

  GVBBB630EL-2CB — tylko dolne wejście kabla

  GVBBB630EL-3CB — górne i dolne wejście kabla

 3. Poprowadź kable DC z zasilacza UPS do skrzynki wyłączników baterii według ilustracji i je podłącz.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Ponownie zamontuj górną osłonę wyłącznika baterii przed kontynuowaniem montażu.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 4. Poprowadź kable baterii z zespołu baterii dołem przez skrzynkę wyłącznika baterii i je podłącz.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Ponownie zamontuj dolną osłonę wyłącznika baterii przed kontynuowaniem montażu.
  • Zapewnij poprawną biegunowość.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 5. Przymocuj kable do zaczepów z lewej strony, z góry i z dołu skrzynki wyłącznika baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?