990-91375C-031

Anslut kraftkablarna

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av UPS-systemet innan du ansluter batterikablarna till batteribrytarlådan.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
För TT- och TN-system måste varje fristående skåp i systemet vara individuellt anslutet till skyddskretsens jordkontakt i fördelningskortet som matar systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
Fara för ljusbåge
Använd de medföljande M10-bultarna och muttrarna för att ansluta kraftkablarna.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 1. Stäng ned och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
 2. Dra PE-kablarna från UPS:en in i batteribrytarlådan enligt bilden och anslut dem.

  GVBBB630EL-1CB Kabelingång underifrån

  GVBBB630EL-2CB Kabelingång ovanifrån och underifrån

  GVBBB630EL-2CB Kabelingång endast underifrån

  GVBBB630EL-3CB Kabelingång ovanifrån och underifrån

 3. Dra DC-kablarna från UPS:en in i batteribrytarlådan enligt bilden och anslut dem.
  FARA
  Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  Sätt tillbaka det övre skyddshöljet på batteribrytaren/batteribrytarna innan du fortsätter med installationen.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 4. Dra batterikablarna från batteribanken genom batteribrytarlådans undersida och anslut dem.
  FARA
  risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  • Sätt tillbaka det undre skyddshöljet på batteribrytaren/batteribrytarna innan du fortsätter med installationen.
  • Se till att polariteten är korrekt.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 5. Fäst kablarna på kabelavlastningarna på vänster sida, på toppen och på undersidan av batteribrytarlådan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?