990-91375-025

Podłączenie kabli sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB i GVBBB630EL-3CB do zasilacza Galaxy VL UPS

UWAGA: Zalecany rozmiar kabla sygnałowego to 0,5 mm2.
 1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
 3. Poprowadź przewody sygnałowe górą lub dołem skrzynki wyłącznika baterii.
 4. Podłącz przewody sygnałowe do kontrolnego bloku zaciskowego:
  1. Podłącz zaciski 1-4 wyłącznika baterii 1 (BB1).
  2. Podłącz zaciski 5-8 wyłącznika baterii 2 (BB2).
  3. Podłącz zaciski 9-12 wyłącznika baterii 3 (BB3), jeśli są obecne.
  4. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
 5. Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR code for this page

czy było to pomocne?