990-91375C-025

Podłączenie kabli sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-CB1 do zasilacza Galaxy VL UPS

UWAGA: Zalecany rozmiar kabla sygnałowego to 0,5 mm2.
 1. Zablokuj/oznacz wyłączniki baterii.
 2. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.
 3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.
 4. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii.
 5. Podłączenie kabli sygnałowych:
  1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
  2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.
  3. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
 6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
 7. Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?