990-91375B-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-1CB till Galaxy VL UPS

OBS: Rekommenderad signalkabelstorlek är 0,5 mm2.
 1. Stäng ned och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
 2. Lossa skruvarna från skyddshöljena och lyft skyddshöljena upp och ut ur batteribrytarlådan.
 3. Ta bort locket från batteribrytaren.
 4. Dra signalkablarna genom batteribrytarlådans undersida.
 5. Anslut signalkablarna:
  1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till trippspolen för underspänning.
  3. Fäst signalkablarna med kabelbuntband (medföljer) till kabelavlastningen.
 6. Sätt tillbaka locket på batteribrytaren.
 7. Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?