990-91375-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB till Galaxy VL UPS

OBS: Rekommenderad signalkabelstorlek är 0,5 mm2.
 1. Stäng ned och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
 2. Lossa skruvarna från skyddshöljena och lyft skyddshöljena upp och ut ur batteribrytarlådan.
 3. Dra signalkablarna genom batteribrytarlådans över- eller undersida.
 4. Anslut signalkablarna till styrplinten:
  1. Anslut kontakterna 1–4 för batteribrytare 1 (BB1).
  2. Anslut kontakterna 5–8 för batteribrytare 2 (BB2).
  3. Anslut kontakterna 9–12 för batteribrytare 3 (BB3) i förekommande fall.
  4. Fäst signalkablarna med kabelbuntband (medföljer) till kabelavlastningen.
 5. Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?