990-91375C-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB till Galaxy VL UPS

Rekommenderad signalkabelstorlek Maximalt avstånd till UPS:en
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Stäng ned och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
 2. Lossa skyddsskruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.
 3. Dra signalkablarna genom batteribrytarlådans över- eller undersida.
 4. Anslut signalkablarna till styrplinten:
  1. Anslut terminalerna 1–4 för batteribrytare 1 (BB1).
  2. Anslut terminalerna 5–8 för batteribrytare 2 (BB2).
  3. Anslut terminalerna 9–12 för batteribrytare 3 (BB3).
  4. Fäst signalkablarna med kabelband (medföljer) till kabelavlastningen.
 5. Dra signalkablarna åtskilda från strömkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?