990-91375-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB และ GVBBB630EL-3CB กับ Galaxy VL UPS

หมายเหตูู: ขนาดเคเบิลสัญญาณที่แนะนำคือ 0.5 มม 2
 1. ล็อกและติดป้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 2. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 3. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับบล็อกเทอร์มินัลควบคุม
  1. เชื่อมต่อเทอร์มินัล 1-4 สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1 (BB1)
  2. เชื่อมต่อเทอร์มินัล 5-8 สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2 (BB2)
  3. เชื่อมต่อเทอร์มินัล 9-12 สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 3 (BB3) หากมี
  4. รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย
 5. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?