990-91375C-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับ Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular หรือ Easy UPS 3M Advanced
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
เบรกเกอร์แบตเตอรี่

C63S3TM600D

ประเภทแบตเตอรี่ VRLA, กรดตะกั่ว, ลิเธียมไอออน
ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) 35
กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร (A) 1600

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB

GVBBB630EL-3CB

Galaxy VS

ใช่

Galaxy VL

ใช่ ใช่ ใช่

Easy UPS 3-Phase Modular

ใช่ ใช่

Easy UPS 3M Advanced

ใช่ ใช่

การตั้งค่าการตัดวงจร

กล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมเบรกเกอร์หนึ่งตัว (GVBBB630EL-1CB)

พิกัด UPS เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด (นาที) บล็อคแบตเตอรี่ รวมสตริงแบตเตอรี่ เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1
สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im
50 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800

กล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมเบรกเกอร์สองตัว (GVBBB630EL-2CB)

พิกัด UPS เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด (นาที) บล็อคแบตเตอรี่ รวมสตริงแบตเตอรี่ เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1 เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2
สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im
250 kW ใดๆ

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW ใดๆ

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW ใดๆ

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW ใดๆ

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW ใดๆ

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW ใดๆ

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW ใดๆ

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

กล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมเบรกเกอร์สามตัว (GVBBB630EL-3CB)

พิกัด UPS เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด (นาที) บล็อคแบตเตอรี่ รวมสตริงแบตเตอรี่ เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1 เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2 เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 3
สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im
400 kW ใดๆ

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW ใดๆ

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW ใดๆ

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW ใดๆ

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW ใดๆ

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW ใดๆ

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW ใดๆ

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW ใดๆ

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 120 มม2 สำหรับ GVBBB630EL-1CB ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 240 มม2 สำหรับ GVBBB630EL-2CB และ GVBBB630EL-3CB
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. * กว้าง มม. ลึก มม.
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

น้ำหนักและขนาดกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
สี

RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ระดับการป้องกัน IP20

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดความปลอดภัย
IEC 62040-1: 2008-6 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ UPS
IEC 62040-1:2013-01, ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1
การทำเครื่องหมาย CE, RCM, EAC, WEEE
การขนส่ง IEC TR 60721-4-2, 2M2
แผ่นดินไหว ICC-ES AC156 ระดับ 1
ระดับมลพิษ 2
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?