990-91378-004

Tilslut signalkablerne til Galaxy VS UPS'en

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
BEMÆRK: Anbefalet signalkabelstørrelse er 0,5 mm2.
 1. Installer temperatursensoren 0M-1160, der følger med UPS'en.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem toppen eller bunden af det eller de tomme batteriskabe til UPS'en, og tilslut dem som vist.
  BEMÆRK: Der følger én temperatursensor med UPS'en. Kontakt Schneider Electric, hvis du vil købe en ekstra temperatursensor.
  BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb.
 3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.

  Batteriafbryderen set forfra

 4. Før signalkablerne gennem toppen eller bunden af det tomme batteriskab til batteriafbryderen.
 5. Tilslut signalkablerne:
  1. Tilslut signalkablerne til meldekontakten.
  2. Tilslut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.

  Batteriafbryderen set forfra

 6. Tilslut signalkablerne i UPS'en som vist.
 7. Monter dækslet på batteriafbryderen igen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?