990-91378B-004

Tilslut strømkablerne i et system med adgang oppefra

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Lås/markér afbryderen i positionen OFF.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Tilslut PE-kablet.
 3. Tilslut jævnstrømskablerne (DC+, DC-) fra UPS'en.
 4. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på venstre side af batteriafbryderen.
 5. Installer batterierne som beskrevet i den installationsmanual, der følger med det tomme batteriskab.
 6. Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i tomt batteriskab nummer 1 til batteriafbryderen.
 7. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut jordkablet fra tomt batteriskab nummer 1 til tomt batteriskab nummer 2.

  Tomt batteriskab 1 og 2 set forfra

 8. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i tomt batteriskab nummer 2 til batteriafbryderen.
  BEMÆRK: Anbring et ledningsdiagram med batterioplysninger på stedet.
 9. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på højre side af batteriafbryderen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?