990-91378-007

Διαδικασία εγκατάστασης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εικονογραφήσεις σε αυτά τα εγχειρίδια απεικονίζουν την εγκατάσταση σε ένα κενό ερμάριο μπαταρίας. Το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε γειωμένο μεταλλικό κουτί.

Ένα κενό ερμάριο μπαταρίας και το UPS

Δύο κενά ερμάρια μπαταρίας και το UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόσταση μεταξύ του συσσωρευτή μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκατάσταση με μεγαλύτερη απόσταση.
  1. Στερεώστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
  2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
  3. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας. Ακολουθήστε μία από τις διαδικασίες:
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;