990-91378C-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับ Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular หรือ Easy UPS 3M Advanced
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
เบรกเกอร์แบตเตอรี่

C63S3TM600D

ประเภทแบตเตอรี่ VRLA, กรดตะกั่ว, ลิเธียมไอออน
ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) 35
กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร (A) 1600

การตั้งค่าการตัดวงจร

พิกัด UPS เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด (นาที) บล็อคแบตเตอรี่ รวมสตริงแบตเตอรี่ เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1
สตริงแบตเตอรี่ การตั้งค่า Ir/Im
50 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW ใดๆ 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 120 ตร.มม.2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
สี

RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ระดับการป้องกัน IP20

น้ำหนักและขนาดในการขนส่งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. * กว้าง มม. ลึก มม.
GVBBK630EL 15 560 500 800

ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ น้ำหนักและขนาด

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVBBK630EL 12 520 290 240

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดความปลอดภัย
IEC 62040-1: 2008-6 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ UPS
IEC 62040-1:2013-01, ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1
การทำเครื่องหมาย CE, RCM, EAC, WEEE
การขนส่ง IEC TR 60721-4-2, 2M2
แผ่นดินไหว ICC-ES AC156 ระดับ 1
ระดับมลพิษ 2
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?