990-91460B-031

Installera skåpet med ingång underifrån med Easy UPS 3L

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål när genomföringsplattorna är installerade och borra eller stansa inte hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Placera UPS:en på den slutgiltiga platsen med en gaffeltruck.
 2. Ta bort höger sidopanel och de tre bakre plattorna från UPS:en. Ta bort vänster sidopanel från skåpet med ingång underifrån.

  UPS:en och skåpet med ingång underifrån

 3. Skjut in skåpet med ingång underifrån till sin slutgiltiga plats till höger om UPS:en.
 4. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på skåpet med ingång underifrån med en skiftnyckel tills de når golvet. Hjulen får inte ha kontakt med golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att skåpet med ingång underifrån står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 5. Ta bort fästena (A) från skåpet med ingång underifrån och kassera fästena (A). Ta bort kabelavlastarna (B) och sätt tillbaka kabelavlastarna (B) på deras nya plats.
 6. Förbered för kraft- och signalkablar:
  1. Ta bort den mellersta frontplattan, den nedre frontplattan och de trekantiga höljena från skåpet med ingång underifrån.
  2. Ta bort genomföringsplattorna för signalkablarna och genomföringsplattorna för kraftkablarna.
  3. Ta bort de två hjulen från genomföringsplattorna för kraftkablarna.
  4. Borra/stansa hål för kablar eller kabelkanaler/hylsor i genomföringsplattorna. Montera kabelkanaler/hylsor (ingår ej) i tillämpliga fall.
  5. Sätt tillbaka genomföringsplattorna. Spara de trekantiga höljena, den nedre frontplattan och den mellersta frontplattan till slutgiltig installation.
 7. Ta bort den bakre plattan från skåpet med ingång underifrån.
 8. Koppla samman skåpet med ingång underifrån och UPS:en på framsidan och baksidan med skruvarna och de medföljande specialmuttrarna enligt bilden.
 9. Ta bort de främre och bakre transportskenorna från skåpet med ingång underifrån när sammankopplingen är klar.
 10. Sätt tillbaka de bakre plattorna på UPS:en och skåpet med ingång underifrån. Montera sidopanelen på höger sida av skåpet med ingång underifrån. Sidopanelen togs bort från vänster sida av skåpet med ingång underifrån i steg 2.
 11. Dra signalkablarna genom skåpet med ingång underifrån och in i UPS:en. Dra dem enligt bilden för att separera Class 2/SELV-kablarna från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 12. Dra ingångskablarna, batterikablarna, de neutrala kablarna och PE-kablarna upp genom den högra halvan av skåpet med ingång underifrån och in i UPS:en enligt bilden. Använd kraftkablar i mjuk koppar.
 13. Dra bypasskablarna och utgångskablarna upp genom den vänstra halvan av skåpet med ingång underifrån och in i UPS:en enligt bilden. Använd kraftkablar i mjuk koppar.
 14. Sätt tillbaka de trekantiga höljena, den nedre frontplattan och den mellersta frontplattan på skåpet med ingång underifrån.
 15. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?