990-91375C-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-2CB till Easy UPS 3M Advanced

Rekommenderad signalkabelstorlek Maximalt avstånd till UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Stäng av och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
 2. Lossa skruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.
 3. Dra signalkablarna genom batteribrytarlådans över- eller undersida.
 4. Anslut signalkablarna till styrplinten:
  1. Anslut anslutningarna 1–4 för batteribrytare 1 (BB1).
  2. Anslut anslutningarna 5–8 för batteribrytare 2 (BB2).
  3. Fäst signalkablarna med buntband (medföljer) till kabelavlastningen.
 5. Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?