990-91375C-023

Klargjøre batteribryterskapet for kabler

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern pakningsplatene:
  • For GVBBB630EL-1CB: Fjern de nedre pakningsplatene.
  • For GVBBB630EL-2CB: Fjern de øvre og nedre pakningsplatene eller bare de nedre pakningsplatene.
  • For GVBBB630EL-3CB: Fjern de øvre og nedre pakningsplatene.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

 2. Bor eller skjær ut hull for strømkabler (A) og signalkabler (B) eller installasjonsrør i pakningsplatene, installer installasjonsrør (hvis aktuelt) og installer pakningsplatene på nytt.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?