990-91379B-032

เปลี่ยน UPS จากการทำงานแบบบายพาสสถิตไปเป็นการทำงานในโหมดปกติ

  1. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานปกติ
  2. แตะ ตกลง บนหน้าจอยืนยัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?