990-91379B-032

เริ่มระบบ UPS จากการทำงานบายพาสซ่อมบำรุง

หมายเหตูู: ใช้งานเบรกเกอร์เฉพาะเมื่อไฟบอกสถานะของเบรกเกอร์นั้นติดสว่างเท่านั้น
 1. หากเปิด ให้ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB
  จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
 2. เลือก การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มระบบ UPS หรือ การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่ม UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไปสำหรับระบบ UPS ที่มีชุดบายพาสสำหรับบำรุงรักษา MBB :
  หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการเปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
  1. หากเปิด ให้ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB
  2. ปิดเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี)
  3. ปิดบายพาสเบรกเกอร์ป้อนกลับ BF2 (ถ้ามี)
  4. ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. เลือก การควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส หากเป็นไปได้
  6. ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB
  7. ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง e สำหรับ UPS อื่นๆ ในระบบขนาน
  8. ปิดเบรกเกอร์แยกระบบ SIB ถ้ามี
  9. เปิดเบรกเกอร์ซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
  10. เลือก การควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุม
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?