990-91379B-032

ภาพรวมของอินเทอร์เฟสผู้ใช้

จอแสดงผล

ภาพรวมของหน้าจอหลัก

 1. ปุ่มหน้าหลัก - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

 2. ปุ่มเมนูหลัก - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าสู่เมนู

 3. ปุ่มแผนภาพจำลอง - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าถึงแผนภาพจำลอง

 4. สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

คุณสามารถแตะที่ช่องเอาต์พุตหรือแบตเตอรี่บนหน้าจอหลัก เพื่อไปยังหน้าการวัดโดยละเอียดได้โดยตรง

แผนภาพจำลอง

แผนภาพจำลองจะปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าระบบของคุณ แผนภาพจำลองที่แสดงที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ตัวอย่างของระบบ UPS เดี่ยว - เมนคู่

สายไฟสีเขียว (สีเทาในภาพประกอบ) ในแผนภาพจำลองแสดงกระแสไฟที่วิ่งผ่านระบบ UPS ซึ่งโมดูลที่ทำงานอยู่ (อินเวอร์เตอร์ เร็คติไฟเออร์ แบตเตอรี่ สวิตช์บายพาสสถิต ฯลฯ) จะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีเขียว และโมดูลที่ไม่ทำงานจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีดำ และโมดูลที่ไม่สามารถทำงานได้หรืออยู่ในสถานะสัญญาณเตือนจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีแดง

หมายเหตูู: แผนภาพจำลองจะแสดงเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อและกำหนดค่าแบตเตอรี่เบรกเกอร์หลายตัวเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด

ในแผนภาพจำลองสำหรับระบบขนาน แตะที่ UPS สีเทาเพื่อดูแผนภาพจำลองในระดับ UPS

ตัวอย่างของระบบขนาน - เมนคู่พร้อม UIB เดี่ยวและ SSIB

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน (สีเทาในภาพประกอบ) ที่มุมบนขวาของจอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะสัญญาณเตือนของระบบ UPS

สีเขียว: ไม่มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS
สีน้ำเงิน: มีการแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีเหลือง: มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีแดง: มีการแจ้งเตือนระดับร้ายแรงในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

แผนผังของเมนู

 • สถานะ

  • อินพุต

  • เอาท์พุต

  • บายพาส

  • แบตเตอรี่

  • อุณหภูมิ

  • โมดูลไฟฟ้า

  • ขนาน *

 • รายการบันทึก

 • การควบคุม *

  • โหมดการทำงาน

  • อินเวอร์เตอร์

  • เครื่องชาร์จ

  • คำแนะนำขั้นตอนการควบคุม

 • การกำหนดค่า *

  • UPS

  • เอาท์พุต

  • แบตเตอรี่

  • โหมดการทำงานประสิทธิภาพสูง

  • เบรกเกอร์

  • หน้าสัมผัสและรีเลย์

  • เครือข่าย

  • Modbus

  • ทั่วไป

  • การแจ้งเตือน

  • บันทึก/คืนค่า

  • อัพเดทสถานะ

 • การซ่อมบำรุง

  • การแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง

  • ไฟ LED แสดงสถานะ

  • ไฟของเบรกเกอร์

  • แบตเตอรี่ *

  • การปรับเทียบเวลาการสำรองไฟ *

  • การเปลี่ยนแบตเตอรี่ *

  • รายงาน UPS *

 • สถิติ

 • ข้อมูล UPS

 • ออกจากระบบ

 • ปุ่มตั้งค่าสถานะ - แตะปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าภาษาที่แสดง

บางเมนูมีเมนูย่อยมากกว่าที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ เมนูเหล่านี้จะเป็นสีเทา และมีไว้สำหรับใช้โดย Schneider Electric เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกระแสไฟที่ไม่พึงประสงค์ รายการเมนูอื่นๆ ยังสามารถเป็นสีเทา/ไม่แสดงบนจอแสดงผล หากไม่เกี่ยวข้องหรือยังไม่ได้เผยแพร่สำหรับระบบ UPS นี้โดยเฉพาะ

ภาพรวม System Level Controller (SLC) และ Unit Controller (UC)

 1. ปุ่ม ON/OFF อินเวอร์เตอร์

 2. ช่องเชื่อมต่อ USB*

 3. Universal I/O *

 4. ช่องเชื่อมต่อ Modbus*

 5. ช่องเชื่อมต่อ USB Micro-B *

 6. ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย*

 7. ปุ่มรีเซ็ต*

 8. ไฟ LED แสดงสถานะ*

 9. แสดงแหล่งจ่ายไฟ

 10. ช่องเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผล

 11. พอร์ตบริการ*

 12. สำหรับใช้ในอนาคต

 13. สำหรับใช้ในอนาคต

 14. PBUS 1 *

 15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?