990-91379B-032

กำหนดค่า Modbus

สามารถกำหนดค่า Modbus สำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (NMC) แบบรวมและแบบเสริมได้

 1. แตะ การกำหนดค่า > Modbus และเลือก รวม NMC เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบรวม หรือเลือก NMC แบบไม่บังคับ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเสริม
 2. กำหนดการตั้งค่าในหน้าแรก:
  1. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Modbus อนุกรม
  2. ตั้งค่าพาริตี้ เป็น ไม่มี, เลขคู่ หรือ เลขคี่
  3. ตั้งค่าบิตจบ เป็น 1 หรือ 2
  4. ตั้งค่าอัตรารับส่ง เป็น 2400 9600, 19200 หรือ 38400
  5. ตั้งค่า ID ที่ไม่ซ้ำของเป้าหมาย เป็นจำนวนระหว่าง 1 และ 247
   หมายเหตูู: อุปกรณ์ทุกชิ้นบนบัสจะต้องมีการตั้งค่าเหมือนกัน ยกเว้นที่อยู่ของอุปกรณ์ ID ที่ไม่ซ้ำของเป้าหมาย ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละอุปกรณ์ อุปกรณ์สองเครื่องบนบัสไม่สามารถมีที่อยู่ค่าเดียวกันได้
  6. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
 3. กำหนดการตั้งค่าในหน้าที่สอง:
  1. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TCP Modbus
  2. เลือก พอร์ต 502 หรือ พอร์ต [5000 ถึง 32768]
  3. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?