990-91386-004

Placer det tomme batteriskab

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Lad det tomme batteriskab være tildækket, når der bores forankringshuller, så der ikke kommer støv eller andre strømførende dele i systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Fjern de viste sidepaneler fra batteriskabene på de tilstødende sider.
 2. Installer forankringsbeslagene fra sættet på bagsiden af kabinettet.
  BEMÆRK: Der medfølger ikke bolte til forankring i gulvet.

  Det tomme batteriskab set bagfra

 3. Placer det eller de tomme batteriskabe i det område, hvor de(t) skal installeres.
  BEMÆRK: Der skal være 100 mm fri afstand bagud for de tomme batteriskabe, så luften kan cirkulere.
 4. Fastgør de bagerste forankringsbeslag til gulvet.
  BEMÆRK: Der medfølger ikke bolte til forankring i gulvet.
 5. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Installer topbeslagene til sammenkobling mellem de tomme batteriskabe.

  To tomme batteriskabe set forfra

 6. Fjern de fire viste dæksler.

  Det tomme batteriskab set forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?