990-91386-031

Placera det tomma batteriskåpet

FARA
risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
Låt det tomma batteriskåpet vara täckt medan förankringshålen görs för att förhindra att damm eller andra ledande partiklar kommer in i systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Endast vid montering av två tomma batteriskåp: Ta bort de markerade sidopanelerna från batteriskåpen på de motstående sidorna.
 2. Installera förankringsfästena från satsen på skåpets baksida.
  OBS: Golvförankringsskruvar medföljer ej.

  Vy bakifrån av tomt batteriskåp

 3. Placera det/de tomma batteriskåpet/batteriskåpen på avsedd plats.
  OBS: Lämna 100 mm tomt utrymme bakom det/de tomma batteriskåpet/batteriskåpen för luftcirkulation.
 4. Fäst de bakre vinkelfästena i golvet.
  OBS: Golvförankringsskruvar medföljer ej.
 5. Endast vid montering av två tomma batteriskåp: Montera de övre vinkelfästena mellan de tomma batteriskåpen.

  Vy framifrån av två tomma batteriskåp

 6. Ta bort de fyra markerade höljena.

  Vy framifrån av det tomma batteriskåpet

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?