990-91386-031

Slutlig installation

 1. Sätt tillbaka de fyra främre täckplåtarna.

  Undre kabelingångssystem med batteribrytare

  Övre kabelingång utan batteribrytare

 2. Fäst det främre vinkelfästet (som sparats under uppackningen) i det tomma batteriskåpet.

  Vy framifrån av tomt batteriskåp

 3. Fäst de främre vinkelfästena i golvet.
  OBS: Golvförankringsskruvar medföljer ej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?